19 آذر 1402
Tehran
9 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

سفرنامه‌های خارجی

کازانتزاکیس بارها از اینکه ضعف بدنی و ذهنی او اجازه نمی‌دهد که به صفوف مبارزه فیزیکی بپیوندد، مستقیماً و تلویحاً، سخن به میان آورده است و تمام تلاش خود را کرده است که این عدم حضور خویش را دست‌کم با

اصلِ حرفِ «کار، کار انگلیسی‌هاست» در نهایت، توضیحِ تصویر انگلیسی‌ها در چشم ایرانی‌ها نیست، که این «کار انگلیسی» و تاثیرش بر نگاه ایرانی از اواسط کتاب به «کار ایرانی» و تاثیرش بر جهان غرب تبدیل می‌شود.

صادقانه بخواهم بگویم کتاب سیاه و تلخ است. از شدت حجم تجربه‌های ناخوشایند و وضعیت غیرانسانی و خطراتی که همه آنها به نوعی قمار بر سر جان محسوب می‌شود!

تصویر از زیستن در فلسطین همان وجه غایب رسانه‌هاست که به خوبی در این کتاب روایت و تصویر می‌شود.