17 خرداد 1402
Tehran
9 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

سفرنامه‌های خارجی

اصلِ حرفِ «کار، کار انگلیسی‌هاست» در نهایت، توضیحِ تصویر انگلیسی‌ها در چشم ایرانی‌ها نیست، که این «کار انگلیسی» و تاثیرش بر نگاه ایرانی از اواسط کتاب به «کار ایرانی» و تاثیرش بر جهان غرب تبدیل می‌شود.

صادقانه بخواهم بگویم کتاب سیاه و تلخ است. از شدت حجم تجربه‌های ناخوشایند و وضعیت غیرانسانی و خطراتی که همه آنها به نوعی قمار بر سر جان محسوب می‌شود!

تصویر از زیستن در فلسطین همان وجه غایب رسانه‌هاست که به خوبی در این کتاب روایت و تصویر می‌شود.