14 آذر 1401
Tehran
9 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
ALT تصویر

Hot

«کفش‌های قرمز» زبان و روایتی ساده دارد. با وجود شکل ساده‌اش، مفاهیم پیچیده‌ آن، شگفت‌زده‌تان

خون‌هایی که راه افتاده‌اند روی صورتش را پاک می‌کنم. سرچشمه پیدا می‌شود. قاچ روی ابرویش

وحید خضاب، نویسنده کتاب «مروری بر تاریخچه و تفکرات سازمان مجاهدین خلق» می‌گوید: مسعود رجوی

محوری‌ترین شخصیت کتاب «سد نصرالدین» خود شهر تهران است. به عبارتی دیگر، اماکن در این

استنلی در این داستان، حس درونی بچه‌ها را به سمت آگاهی درباره ناخوشایندی خیس‌شدن یا

رمان «یاماها» در قالب نامه‌ای سرگشاده است که احمد برای محمد، برادر گمشده خود نوشته

من به کتاب پناه می‌برم، نه از شر تنهایی که با حس دلنشین تنهایی. کتاب‌ها