14 آذر 1401
Tehran
9 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

خنده در تاریکی تگ

برای نابوکوف اصالت همیشه با هنر است و برای همین او را بیشتر به عناصر روایت پردازی‎ می‌شناسیم. روایت‌های نابوکوف شوخ طبعند و معنی ظاهرا عمیقی در چنته دارند که در گریز از فهمْ شدن است چرا که متن مدام