04 خرداد 1401
Tehran
29 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
بازگشت
a

سرگذشت استعمار تگ

قلم نویسنده علاوه بر ساده و روان بودن، با هوشمندی ناشی از شناخت درست مخاطب نوجوان، کتاب را به بخش‌های سه چهار صفحه‌ای کوتاه تقسیم کرده است. همین مساله باعث می‌شود بچه‌ها به سادگی بتوانند کتاب را در چند مرحله