04 خرداد 1401
Tehran
29 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
بازگشت
a

نشر مروارید تگ

«هزار خورشيد تابان»، پشت «بادبادک‌باز» گير كرده است و از آن فراتر نيامده. حتی از آن عقب‌تر هم هست. اين يعنی اينكه اگر «بادبادك‌باز» را خوانده‌ايد، خواندن «هزار خورشيد تابان» چيزی به شما اضافه نمی‌كند.

باید یادآوری و تاکید کرد که انتخاب متن ترجمه امری کاملا سلیقه‌ای است و این یادداشت در جهت تاباندن نور بر سه ترجمه موجود است تا مخاطب بتواند در انتخاب دست به یک انتخاب بهتر بزند. ترجمه‌هایی که سلیقه مترجم