29 اردیبهشت 1401
Tehran
27 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
بازگشت
a

نامه‌نگاری

«هفت نامه به مرتضی کیوان» از آن کتاب‌هایی است که خواندنش می‌تواند مصداق خواندن دانستنی‌های خطرناک باشد. البته نگران نباشید، آن‌قدرها که فکر می‌کنید خطرناک نیست ولی بارقه‌هایی در خود دارد که می‌تواند هرکسی را که ذره‌ای کله‌اش بوی قورمه‌سبزی

«نامه» از آن جهت که روزگاری یک‌تنه نقش تلفن، شبکه‌های اجتماعی، رسانه، دایرکت و قرار عاشقانه (Date) در کافه را ایفا می‌کرده اثری برجسته و بی‌بدیل در حفظ تمدن و نسل بشر دارد.