ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت

داستان «جنگ ابدی» یک تمثیل آشکار از یک سرباز خسته است که در یک درگیری

عباس (ع) کیست و از چه جایگاه شخصیتی بالایی برخوردار است که امام و ولی

به نظر می‌رسد نویسنده «بگذار اسبت بتازد» برای پرداختن نماد اسب اسیر بازی‌های زبانی و

تذکره اندوهگینان تلاش می‌کند انسان را به خلوت و بازاندیشی درباره باورهای خود دعوت کند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عضویت در خبرنامه

اشتراکات فرهنگی و آیینی میان ما و ژاپن کم است. اما زبان مشترک همه ما، از ژاپن گرفته تا آمریکا

کتاب سعی می‌کند زیاده‌گویی نکند ولی حرف مهمی را هم از قلم نیندازد تا کسی که می‌خواهد مروری اجمالی و

به وضح می‌توان دریافت که قلم هر دو نویسنده، فاجعه را بی‌پروا روایت نکرده است اما در عین‌حال چون با

نویسنده «فراموشان» سعی کرده است در هر کدام از این روایت‌ها به سراغ یکی از شخصیت‌های گمنام حادثه برود و واقعه کربلا را هر بار از یک نگاه تازه و با زاویه دید متفاوت بیان کند.

غفارزادگان در کتاب «فراموشان» سراغ واقعه جنگ و میدانش نرفته است. او به جستجوی فراموشان واقعه رفته و آنها را از دل تاریخ بیرون کشیده است.

روایت‌های «فراموشان» بین مرز سیاهی و سفیدی‌اند. راوی است که با ایمانش انتخاب می‌کند، دست به یاری امام زمانش بلند کند و در رکابش شهید شود و یا به سفیر امامش، مُسلم، هم رحم نکند و سرنوشتش سیاهِ سیاه شود

فراموشان روایت آدم‌هایی است که نه جزء اصلی ماجرا، که در فرع‌اند و همین اثر را متفاوت می­‌کند. همه شش روایت کتاب به ترتیبی چیده شده تا قسمتی از یک پازل را برای خواننده کامل کند.

شارل بودلر زیبایی را یگانه غایت مهم زندگی می‌داند و این زیبایی را چنان کاوشگری

نویسنده «فراموشان» سعی کرده است در هر کدام از این روایت‌ها به سراغ یکی از

داستان «جنگ ابدی» یک تمثیل آشکار از یک سرباز خسته است که در یک درگیری

روسری توری نازکی از آیشا قرض کرده بودم. پوشیده‌ترین لباسم را پوشیده بودم. وارد سالن

عباس (ع) کیست و از چه جایگاه شخصیتی بالایی برخوردار است که امام و ولی

غفارزادگان در کتاب «فراموشان» سراغ واقعه جنگ و میدانش نرفته است. او به جستجوی فراموشان