ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت

شراب خام مثل آثار بعدی فصیح از زبانی ساده و روان برخوردار است. اما خام

داستان «بارون درخت‌نشین» به گونه‌ای رقیق و مستقیم روایت شده و خواننده، چندان دچار گره‌های

لحظه‌های جنون دکتر نون و شرمندگی از شکستن روح  ملکتاج، انکار عشقش به او و

مو یان «قصّه» می‌گوید و قبل از هر چیز «ادبیات» است که برایش مطرح است

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

عضویت در خبرنامه

جنبه تبلیغاتی آن به جنبه آموزشی‌اش می‌چربد و روایت موفقیت‌ها و فتوحات و دستاوردها، پررنگ‌تر از اشتباهات و شکست‌ها نقل

کتاب «بی‌آرام» اثر ارزشمندی است که در راستای حفظ خاطرات جنگ نگاشته شده است.

عقیله مطلقا نثر ادبی نیست. در واقع زبان و لحن اثر ناشی از رعایت ادب خطاب با علیامخدره‌ای است که

معصومه صفایی‌راد معتقد است: بزرگترین بخش سفرنامه من این بود که از مردم یک کشور، زبان، آداب و رسوم و

جواد کلاته عربی می‌گوید: روایت رسمی همیشه روایت محافظه‌کار است، حالا شاید من نتوانم تعریف کاملی از روایت رسمی ارائه

اگر به دنبال اثری می‌گردید که مردمانش با زبان خودشان حرف بزنند، اصطلاحات خودشان را داشته‌باشند و آیین و رسوم‌شان را به شما نشان دهند؛ «تاریک ماه» انتخاب خوبی‌ست.

ی‌خواهم داستان تاریک ماه را داستانی مدرن استوار بر مفهوم اسطوره بدانم که هم بر قهرمان تکیه ندارد و هم نوع بیانش در خط روایی و فرم از مولفه‌های داستان‌های مدرن است.

«شکارچیان ماه»، کتابی عامه‌پسند نیست و مخاطب با صبر و حوصله و همراه با کنجکاوی را می‌طلبد.

«صابر» در فضای مه آلود حال دارد گذشته خود را واکاوی می‌کند و این دقیقا شرح حال صابرهای زیادی است که آن سال‌ها را از سر گذارنده‌اند و حالا می‌خواهند خود را محاسبه کنند.

جنبه تبلیغاتی آن به جنبه آموزشی‌اش می‌چربد و روایت موفقیت‌ها و فتوحات و دستاوردها، پررنگ‌تر

شراب خام مثل آثار بعدی فصیح از زبانی ساده و روان برخوردار است. اما خام

من خواسته بودم از امکان عقل سرد به‌جای غم سرخ بهره ببرم. و چه رخ

اگر به دنبال اثری می‌گردید که مردمانش با زبان خودشان حرف بزنند، اصطلاحات خودشان را

«ایو سن لورن» با آن روبان بنفش مثل یک جنتلمن روی صندلی جلو، نشسته بود.