20 آذر 1402
Tehran
9 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

حزب توده

در نهایت کتاب هم به این نکته اذعان دارد با وجود اینکه مصدق در جریان کودتا یکی از مقصرین است و کارنامه روشنی ندارد ـ مانند تمام سیاستمداران جهان ـ اما چون آرمانی داشت و برای آن آرمان تلاش کرد

بیست و هشت مرداد از جمله وقایع مهم سیاسی و تاریخی است که پس از آن بسیاری از شاعران و نویسندگان در بند شده و بسیاری از معترضان اعدام شدند. از این رو این واقعه جرقه خلق نمونه‌های شگرف و

نتیجه سال‌ها پژوهش و مطالعه اسناد و گفت‌وگو با دارابی در کتاب «نقاشی قهوه‌خانه» در اختیار ما قرار دارد تا پس از سال‌ها از منظر متهم اصلی ماجرا مواجهه‌ای انسانی و تاریخی با واقعه میکونوس داشته باشیم.

یرواند آبراهامیان در این کتاب تلاش کرده روایتی جامع و همه‌سو نگر از تاریخ را پیش‌چشم خواننده خود ترسیم کند که در جاهایی رنگ این روایت پررنگ و در بخش‌هایی کم‌رنگ می‌شود.