07 تیر 1401
Tehran
41 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

ابوالقاسم فردوسی تگ

تبریک زادروز و بزرگداشت شاعر خیلی خوب است، اما بهترین کار برای احترام یک شاعر توجه به اثرش است. کاش در روز اول بهمن، یا هر روز دیگری، با هم قرار بگذاریم تا یک داستان یا چند صفحه و بیت

«سوگ سیاوش» قصه دایره­‌وار روزگار است. تکرار می­‌شود و جان می‌گیرد؛ هربار به نقشی و صورتی. خیر و شر پیوسته به هم می­‌آمیزند و از هم دور می‌شوند. هرکس در این دایره سهمی ـ اگرچه اندک ـ در یاری نور

اگر بین نزدیکان خود دوست شاهنامه‌دوست و فردوسی‌خوان دارید این کتاب یک گزینه خاص و مناسب برای معرفی یا هدیه به اوست.

شهید کربلا به نمونه آرمانی و مثالی مظلومان و کشتگان به ناحق تبدیل شده و مدام در دل تاریخ، بازخوانی می‌شود.