07 تیر 1401
Tehran
40 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

ابوباران تگ

«ابوباران» یک تک صدا برخلاف جریان عظیمی از کتاب‌هاست که اشتباهی نوشته می‌شوند و بدتر اینکه بزرگ می‌شوند. تک صدایی که شاید این روزها چندان صدایش به جایی نرسد ولی تاریخ ادبیات اثبات کرده آنچه که بر روی میز مطالعه

از سوریه و حضور نظامی ایران در این کشور چه می‌دانیم؟ اطلاعاتمان در این زمینه چقدر مستند به منابع معتبر و روایت‌های دست‌اول است و چقدر بر اساس نقل‌های غیررسمی و تحلیل‌های شخصی است؟ چقدر در شناختمان از مسئله تحت