08 آذر 1401
Tehran
9 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
بازگشت
a

رضا قاسمی تگ

انتشار کتاب «رضا قاسمی؛ در گفت‌وگوی بلند با محمد عبدی» و کتاب‌های مشابه آن را باید در روزگار تک‌گویی‌های شبکه اجتماعی‌محور به فال نیک گرفت که فضای گفت‌وگو با چهره‌های مختلف فرهنگی را برای مخاطبان فراهم می‌کنند.

«همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها» رهبر ندارد و نویسنده با این ایده که می‌خواهم راوی تنهایی بی‌وطن‌ها باشم و از رنج آن‌ها سخن بگویم دست به نوشتن زده است ولی سازآرایی او در این ارکستر درست نبوده و صدایی که به