04 خرداد 1401
Tehran
29 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
بازگشت
a

روز ولنتاین تگ

یک پیام داشتم، از طرف او. چرا یک باتی، اپلیکیشنی، کوفتی چیزی اختراع نمی‌کنند تا آدم بتواند پیام‌های دایرکت را بدون اینکه مجبور به گشودنش باشد بخواند؟ ای بر پدرت ژاپن، ای بر پدرت ناسا!