28 اردیبهشت 1401
Tehran
21 ° C
بازگشت
a

زندگی مولانا تگ

خواننده در این اثر می‌تواند تصویری از زندگی مولوی را به تماشا بنشیند. این اثر در شناخت مولوی و راه یافتن به جهان او اثر توصیه‌شدنی و مهمی است ولی نباید از مرتبه و سطحی که مخاطب دارد غافل شد.