12 تیر 1401
Tehran
33 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

سالوادور آلنده تگ

آریل دورفمن در «شکستن طلسم وحشت» نشان می‌دهد محاکمه ژنرال، به مردم کشورهای دیگر این جسارت را بخشیده تا علیه دیکتاتورهای زمان خود قیام کنند و پاسخ بخواهند. حتا اگر نتیجه‌ این پاسخ‌خواهی در حد کمال نباشد، بی‌تردید، بی‌اثر هم