04 خرداد 1401
Tehran
29 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
بازگشت
a

فاطمه خسروانی تگ

با یک بسته دستمال کاغذی جیبی وارد واگن بانوان شد. موهای سرش از ته تراشیده شده بود و به زور شش سال داشت. یک تی‌شرت گشاد رنگ و رو رفته طوسی به تن داشت که احتمالا حالا که دیگر به

یک پیام داشتم، از طرف او. چرا یک باتی، اپلیکیشنی، کوفتی چیزی اختراع نمی‌کنند تا آدم بتواند پیام‌های دایرکت را بدون اینکه مجبور به گشودنش باشد بخواند؟ ای بر پدرت ژاپن، ای بر پدرت ناسا!