04 خرداد 1401
Tehran
29 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
بازگشت
a

قورمه سبزی تگ

مادری که آشپزی برایش آیین بود. حتی اگر قرار بود «اشکنه کشک» بپزد باید آیین را رعایت می‌کرد. تندپزی و با عجله پختن در آیینش نبود و زود‌پز بدترین اختراع بشر بود که لذت آشپزی و غذا را نابود می‌کرد.