22 مرداد 1401
Tehran
34 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

مرتضی قاضی تگ

«برخیزید» روایتی است از سال‌هایی که افراد برای یک آرمان مشترک کنار هم ایستاده بودند و با حداقلی از امکانات و وسایل کارهایی کردند که شاید دیگر تکرار نشود.

«بانگ آزادی» روایتی غریبانه از هنر در تمامی اعصار است. این کتاب خوب شروع می‌شود و غم‌انگیز به پایان می‌رسد.