12 تیر 1401
Tehran
32 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

منیژه لشکری تگ

هجده سال برای ما یک عدد است و برای منیژه‌خانمی که باید زندگیِ بی‌‌حسینش را با پسری کوچک پیش می‌برده، یک کوه رنج. «روزهای بی‌آینه» قصه‌ همین رنج است. قصه رنجی سترگ که روی دوشِ این زن می‌افتد و حتی