26 اردیبهشت 1401
Tehran
29 ° C
بازگشت
a

نان و عدالت در ایران عصر قاجار تگ

«نان و عدالت در ایران عصر قاجار» تلاشی قابل قبول برای زدودن غبار از چهره میلیون­‌ها انسان ستم‌­دیده و فرودستی است که به دلیل فقر و بی­‌سوادی امکان نقل تجربه و کنش‌­های سیاسی خود به نسل‌­های بعدی را نداشته‌­اند و