04 خرداد 1401
Tehran
29 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
بازگشت
a

نشر کتاب پارسه تگ

کتاب «بازجویی از صدام» برای نخستین بار به بازگویی اطلاعات تاریخی و سیاسی جدید و بسیار متفاوت از زندگی صدام می‌کند که پیش از آن در جایی به آنها اشاره نشده­ بوده است و افکار و شخصیت او را روشن‌تر

خواننده در این اثر می‌تواند تصویری از زندگی مولوی را به تماشا بنشیند. این اثر در شناخت مولوی و راه یافتن به جهان او اثر توصیه‌شدنی و مهمی است ولی نباید از مرتبه و سطحی که مخاطب دارد غافل شد.