26 اردیبهشت 1401
Tehran
31 ° C
بازگشت
a

نشر گمان تگ

در کتاب «خورد و خوراک دیکتاتورها» تاریخ، سیاست، مردم، جنایت‌های بشری و فرهنگ، زیر سایه غذاهای خوش‌رنگ و لعاب و دستور­های آشپزی جا خوش کرده‌اند.

هدف تولستوی در کتاب «اعتراف» بیشتر بیان نتیجه­ تحقیقاتش در زمینه­ خودشناسی، خداشناسی و آموزه‌­های دینی و تجربه­ شخصی خودش بوده تا بیان راه حل و یا کمک به انسان­‌هایی که مانند او تجربه سردرگمی داشته‌اند.