26 اردیبهشت 1401
Tehran
29 ° C
بازگشت
a

همزاد تگ

داستایفسکی با «همزاد» به شما فرصت تجربه کردن جنونی آگاهانه را می‌بخشد. او کشیدن مرز بین خیال و حقیقت را به مخاطبش واگذار می‌کند و این شمایید که تصمیم می‌گیرید داستان آقای گالیادکین را در زیر سقف کدام جهان تصور

نورالدین آزاد، نویسنده «همزاد»، قهرمان داستانش را در تهران درگیر ماجراهای جذاب و پر پیچ و خمی می‌کند؛ از کشته شدن احد که عضو یک باند خلافکار است تا برخورد شیرزاد با علی شجاع کشتی‌گیر تهرانی و دایی مرموزش سمندر.

«همزاد» قصه‌ای در فضای خیر و شر و آدم‌های سیاه و سفید است. درآمیخته با نوعی رنج ناشی از انفعال و غربت زدگی.