26 اردیبهشت 1401
Tehran
30 ° C
بازگشت
a

لیدا هادی تگ

برای تجربه نازیسته گشتن دور دنیا با دوچرخه، همسفر شدن با تام گزینه مناسبی است. چرا که زاویه دید بکر و خلاقانه آلستر هامفریز، این کتاب را از سایر کتاب‌های سفرنامه‌گونه متمایز کرده است.

همان‌طور که از اسم کتاب پیداست، ماجرایی که در کتاب روایت می‌شود سفری است با دوچرخه به دور دنیا، آن هم توسط یک پسر نوجوان. اما واقعیت فراتر از آن است که همه چیز را در همین تعریف یک خطی