27 اردیبهشت 1401
Tehran
28 ° C
بازگشت
a

نشر نگاه تگ

عنوان کتاب را هم اگر نادیده بگیریم، فضاسازی کتاب از بوی مرگ انباشته است. توماس مان در فضاسازی به سیاق امپرسیونیست‌ها عمل کرده. اگرچه بیشتر کاربرد امپرسیونیسم در نقاشی است؛ در ادبیات نیز می‌توان از آن بهره جست.

«واروژان» در زمانه‌ای منتشر شده که هنر و هنرمند جایگاهی ندارند، و آنچه به عنوان هنر بر صدر نشسته سلبریتی‌زدگی و رفتارهای غیرهنری است. در واقع این کتاب تذکاری است بر رفتار امروز جامعه هنری که هنرمندانه زیستن یعنی چه

کتاب «فرهاد و دوستان» اثر حامد احمدی است که حجم زیادی ندارد و تکیه‌اش بر روی روایت‌هایی است که «دوستان» فرهاد درباره او نقل می‌کنند. «عکس یادگاری دوستان فرهاد»، این عبارت بهتری است برای کتابی سراسر عصبیت.