20 آذر 1402
Tehran
9 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

نشر نیماژ تگ

زنان در «تاریک ماه» گاهی تفنگ به دست می‌شوند و به سمت یاغی منطقه تیراندازی می‌کنند. گاه سر در گریبان و مطیع مردشان هستند و فقط «حضور» دارند. زنان در این کتاب ناجی میرجان هستند و نگاه او را به

اگر به دنبال اثری می‌گردید که مردمانش با زبان خودشان حرف بزنند، اصطلاحات خودشان را داشته‌باشند و آیین و رسوم‌شان را به شما نشان دهند؛ «تاریک ماه» انتخاب خوبی‌ست.

ی‌خواهم داستان تاریک ماه را داستانی مدرن استوار بر مفهوم اسطوره بدانم که هم بر قهرمان تکیه ندارد و هم نوع بیانش در خط روایی و فرم از مولفه‌های داستان‌های مدرن است.

بیروت‌ ۷۵ تراژدی جامعه‌ای است که کنترل‌های اخلاقی خود را از دست داده است. غاده السمان هر یک از شخصیت‌ها را به صورت ترکیبی پیچیده از احساسات، خواسته‌ها، اعمال خوب و بد توصیف می‌کند، به طوری که هیچ شخصیتی را