29 اردیبهشت 1401
Tehran
28 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
بازگشت
a

روایت فرماندهان

«ماه همراه بچه‌هاست» یک کتاب روایی مستند کامل است با جزئیات دقیق. جذابیت دیگر کتاب مصاحبه‌ها و نوارهای سخنرانی از خود شهید همت است.

قلم حاج‌قاسم در کتاب «از چیزی نمی‌ترسیدم»، قلم یک نویسنده ماهر است. خوب و دقیق، فضاسازی می‌کند و نشان می‌دهد.