12 مهر 1401
Tehran
30 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
آخرین مطالب
بازگشت
a

مبارزان و ساواک

کتاب «خاطرات صفرخان» از آن آثاری است که تصویری دقیق از سیر مبارزه و نحوه برخورد حکومت پهلوی با مخالفان و ناراضیان ارائه می‌کند

«رنج بی‌پایان عشق» یک روایت جذاب و انسانی از زندان‌بانی است که درهای درونش را به روی حقیقت نمی‌بندد. او به این بهانه که مامور است و معذور گوش‌ها و چشم‌هایش را نمی‌گیرد تا صداها را نشنود. او در تاریکی

«هشت میلی‌متر از انقلاب» نمی‌خواهد تاریخ بسازد. می‌خواهد آنچه بوده را نشان دهد. قرار نیست از یک حادثه بزرگ و تاریخی حرف بزند. می‌خواهد نشان دهد یک نفر در یک زمان چگونه می‌تواند در جای درستی باشد و قدر موقعیتی

رمان «مفتون و فیروزه» مملو از تصاویری حقیقی و در عین‌حال واقعی از جامعه ایران (مشهد و قوچان) دهه پنجاه مانند عدم امنیت، ظلم و جور، وضعیت متشنج اجتماعی است.