30 اردیبهشت 1401
Tehran
31 ° C
ما را در شبک های اجتماعی دنبال کنید
بازگشت
a

نگین عظیمی تگ

آدم‌های قصه سوسه‌کی در حال گذار هستند از سنّت به مدرنیته، آنچنان که گربه در حال گذار از جهان گربگی به جهان انسانی است. و همانگونه که خود کتاب در حال گذار از ادبیات کلاسیک به ادبیات مدرن است. گربه‌ای

«در انتظار گودو» روایت بشر مدرنی که در چرخه‌ بیهوده‌ ابطال و ابتذالش گاه از تلاش برای معنابخشیدن به خودش، و زیستش به ستوه می‌آید. یک ناتوانِ رنجور. «انسانِ پوکِ پر از اعتماد» در جستجوی آرمانی بس بعید.

«تسلّی‌بخشی‌های فلسفه» همه‌فهم است و فلسفه را به زبانی ساده ارائه می‌کند، امّا کتابی برای آموزش فلسفه نیست.